Holdpligter

Hvert seniorhold har en række pligter, som holdrepræsentanten skal fordele imellem holdets spillere:

Til træning:

 • Byde nye spillere velkomne, forklare hvordan holdet spiller (opstilling, spilsystem, osv.), fortælle hvordan man melder sig ind i klubben og betaler kontingent

 • Indkalde til spillermøde i slutningen/midten af hhv. september og januar. Her skal træner og spillere blive enige om hvordan sæsonens træning skal foregå, holdrepræsentanten skal (gen)vælges, ønsker om nyt udstyr kan diskuteres, osv.

 • Sørge for at der bliver taget holdfoto til klubbens hjemmeside i starten af efterårssæsonen (evt. i forbindelse med spillermødet)

 • Holde styr på hvem der spiller på holdet, og minde folk om at betale kontingent senest 1. oktober for efterårssæsonen og 1. februar for forårssæsonen

 • Fortælle nye spillere at de kan blive medlem af klubbens facebookgruppe. Måske har holdet også en facebookgruppe eller mailingliste, som nye medlemmer skal have linket til eller oprettes i

 • Sørge for at der efter hver træning bliver samlet bolde, aflåst boldvogn, fjernet net og stænger

 • Anføre spillerantal i hallens registreringssystem (når det virker)

 • Finde en repræsentant til klubbens festudvalg

 • Finde to repræsentanter som deltager til klubbens årlige generalforsamling i marts

 • Opdatere bestyrelsen om holdets udvikling, eventuelle problemer eller andre ting som bestyrelsen bør kende til


Ved hjemmekampe:

 • Overblik over kamptøj

 • Overblik over holdsætning

 • Uddelegere sekretærtjanser

 • Indrapportere kampresultat umiddelbart efter at kampen er slut

 • Rydde op i hallen


Kampflytninger (foretages hurtigst muligt - ellers koster det knaster!):

 • Tag kontakt til den turneringsansvarlige med forslag til alternative datoer

 • Foreslå f.eks. ny dato på en træningsaften, hvor vi ved, at vi råder over en haltid. Ellers tjek Tjanseplanen

 • Kampflytningen er først vedtaget, når forbundet og begge klubber har bekræftet den nye dato