HOLDPLIGTER
 

Hvert seniorhold har en række pligter, som det er holdrepræsentantens opgave at fordele imellem holdets spillere:

 

Til træning

  • Byde nye spillere velkomne, forklare hvordan holdet spiller (opstilling, spilsystem, osv.), fortælle hvordan man melder sig ind i klubben og hvordan man betaler kontingent

  • Indkalde til spillermøde i slutningen/midten af hhv. september og januar. Her skal træner og spillere blive enige om hvordan sæsonens træning skal foregå, holdrepræsentanten skal (gen)vælges, ønsker om nyt udstyr kan diskuteres, osv.

  • Sørge for at der bliver taget holdfoto til klubbens hjemmeside i starten af efterårssæsonen (evt. i forbindelse med spillermødet)

  • Holde styr på hvem der spiller på holdet, og minde folk om at betale kontingent senest 1. oktober for efterårssæsonen og 1. februar for forårssæsonen

  • Fortælle nye spillere at de kan blive medlem af klubbens facebookgruppe. Måske har holdet også en facebookgruppe eller mailingliste, som nye medlemmer skal have linket til eller oprettes i

  • Sørge for at der efter hver træning bliver samlet bolde, aflåst boldvogn, fjernet net og stænger

  • Anføre spillerantal i hallens registreringssystem (når det virker)

  • Finde en repræsentant til klubbens festudvalg

  • Finde to repræsentanter som deltager til klubbens årlige generalforsamling i marts


Ved hjemmekampe

  • Overblik over kamptøj

  • Overblik over holdsætning

  • Uddelegere sekretærtjanser

  • Indrapportere kampresultat umiddelbart efter at kampen er sluttet

  • Indsende papirkampskema med snail mail - en konvolut til alle skemaer for samme dag (gælder dog ikke H1, som bruger e-score sheet)

  • Rydde op i hallen og stille kampkassen tilbage i skabet


Kampflytninger. Foretages hurtigst muligt - ellers koster det knaster!

  • Tag kontakt til turneringsansvarlig Simone Buhl Holo (siped84@gmail.com) med forslag til alternative datoer

  • Foreslå fx. ny dato på en træningsaften, hvor vi ved, at vi råder over haltid. Ellers tjek tjanseplanen

  • Kampflytningen er først vedtaget, når forbundet og begge klubber har bekræftet den nye dato


 
Grøndal EV - Volleyballklubben for Vanløse, Brønshøj-Husum, Nørrebro og Bispebjerg (NV)