HOLDPLIGTER
 

Hvert seniorhold har en række pligter.

Det er holdrepræsentantens opgave at fordele følgende pligter.

 • Holde styr på hvem der spiller på holdet ogive bestyrelsen besked primo oktober.

 • Sørge for at der efter hver træning bliver: samlet bolde, aflåst boldvogn, fjernet net og stænger samt anført spillerantal.

 • Finde to repræsentanter som deltager på den årlige generelforsamling i marts.

 • Finde repræsentanter til festudvalg.


Hjemmekampe

 • Overblik over kamptøj.

 • Overblik over holdsætning.

 • Uddelegere sekretærtjanser​.

 • Indrapportere kampresultat umiddelbart efter kampen er sluttet.

 • Indsende papirkampskema med snail mail - en konvolut til alle skema for samme dag (gælder dog ikke H1, som bruger e-score sheet).

 • Rydde op i hallen og stille kampkassen tilbage i skabet.


Vedr. kampflytninger. Foretages hurtigst muligt - Ellers koster det knaster!

 • Tag kontakt til turneringsansvarlig Simone Pedersen siped84@gmail.com med forslag til alternative datoer

 • Ny dato fx på en træningsaften, hvor vi ved, at vi råder over haltid. Ellers tjek tjanseplanen

 • Kampflytningen er først vedtaget, når forbundet + begge klubber har bekræftet ny dato


 
Grøndal EV - Volleyballklubben for Vanløse, Brønshøj-Husum, Nørrebro og Bispebjerg (NV)